ScreenshareDecktop Extension
0 位用户  |  114KiB  |   2020年4月18日  |   版本号:0.1.2  |   社交与通讯

Chrome Extension granting WebRTC screen capturing capabilities to BigBlueButton meetings.

描述:
Ứng dụng sử dụng chức năng chia sẻ màn hình nhằm mục đích học tập và nghiên cứu
安装教程示意图
@2017-2021 All Rights Reserved. 沪ICP备19019522号-1